Inductorï là gì

2022-08-23

nductor là một trong những linh kiện điện tử cơ bản thường được sử dụng. Nó cũng là một loại thiết bị lưu trữ năng lượng giống như tụ điện. Nó có thể chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng từ trường. Nó thường hoạt động với tụ điện để tạo thành bộ lọc LC, bộ dao động LC, v.v. Nó cũng có thể sử dụng các đặc tính của cuộn cảm để sản xuất cuộn cảm, máy biến áp và rơle, v.v.
Cuộn cảm là một thiết bị chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng từ trường và lưu trữ nó. Cuộn cảm có cấu tạo tương tự như máy biến áp, nhưng chỉ có một cuộn dây. Cuộn cảm Một cuộn cảm có độ tự cảm nhất định, chỉ ngăn dòng điện thay đổi. Nếu cuộn cảm ở trạng thái không có dòng điện, nó sẽ cố gắng chặn dòng điện chạy qua nó khi mạch được bật; Nếu cuộn cảm có dòng điện chạy qua, nó sẽ cố gắng duy trì dòng điện khi ngắt mạch. Cuộn cảm còn được gọi là cuộn cảm, cuộn kháng và cuộn kháng động.