Nhà > Về chúng tôi>Văn hóa công ty

Văn hóa công ty

  • Tầm nhìn

    Để trở thành nhà cung cấp được lựa chọn cho các giải pháp linh kiện từ tính.

  • Sứ mệnh

    Cung cấp các giải pháp toàn diện và các sản phẩm nối tiếp cho khách hàng, trở thành đối tác tin cậy của khách hàng và tạo tiền đề cho nhân viên đạt được giá trị cá nhân.

  • Những giá trị cốt lõi

    Chính trực, Chuyên nghiệp, Đổi mới, Phát triển